Höghult

Namnets förstaled är antingen substantiv hög eller adjektiv hög = högt belägen, högvuxen. Sistaled är hult = liten skog, skogsdunge.Jordeboken 1646 upptar 1 mantal kronohemman