Lundbergs

I tidningen Kalmar 1893-10-13
Tattarelif.
Sistlidna söndag inställde sig hos kronolänsmannen M. Larsson i Falkenberg fjerdingsmannen Johan Bengtsson från Galtabo, Drängsered, och anmälde att han anhållit och medförde kringstrykande kittelflickaren Axel Algot Lindqwist / Högberg från Pjetteryds församling i Småland, hwilken fredagen den 6 dennes på eftermiddagen nedstuckit wallackaren Johan Alfred Carlsson / Lundberg från Torups socken i Halland, som genast aflidit. Den mördade war wid sin död 23 eller 24 år gammal.

Högberg, häröfwer hörd, berättade, att han war född den 23 juni 1866 i S. Ljunga församling af Kronobergs län, men nu mera mantals- och skattskrifwen i Pjetteryds socken af samma län. Han hade under de senaste fyra åren, medan han ströfwade omkring i bygderna dels såsom kittelflickare, dels som lerkärlsmånglare, haft sitt tillhåll hos ogifta qwinspersonen Christina Benedikta Lundberg i Ekhult af Drängsereds församling, der sedermera mordet begicks.  

Till detta ställe hade i torsdags ungefär wid middagstiden ankommit likaledes kringstrykande wallackaren Johan Alfred Carlsson / Lundberg, hwilken haft sin fästeqwinna Fredrika Lundberg med sig. Dessa båda anhöllo att få stanna i Ekhult öfwer natten, hwilket ock utan swårighet bewiljades dem.

Påföljande dag hade Högberg och Lundberg i något ärende åkt till Kinnared i sällskap med Fredrika, hwilken dock efter något wistande i Kinnared rest tillbaka till Ekhult, lemnade sina båda manliga följeslagare qwar. Desse hade först senare återwändt till Ekhult, och hade Lundberg wid ankomsten dit warit ytterst wred på sin fästeqwinna för det hon kört ifrån honom. Slutligen wille han från skällsord öfwergå till misshandel, men detta hade Högberg förbjudit, hwartill Lundberg genmält, att det wore en sak, som icke anginge Högberg, samt bad denne gå undan, en tillsägelse, som Högberg. i så måtto efterkommit, att han gått och satt sig i en säng i stugan. Emellertid hade Lundbergs wrede nu wändt sig från hans följeslagarinna mot Högberg. och hade han plötsligt rusat på denne, der han satt, och med sin dragna knif tillfogat honom ett djupt, swårt blödande sår i hufwudet. Högbergs jemwäl wid tillfället närwarande syster hade då skyndat fram och kastat sig emellan samt lyckats föra Lundberg ut ur rummet i förstugan, hwarefter hon stängt dörren. Denna blef dock genast uppkastad af Lundberg , som nu ropade till Högberg.: "Kom ut din swarte bekengel, så ska´ja´döda dej !" Nu kunde Högberg ej längre styra sig, utan rusade ut i förstugan till sin antagonist, som genast sprang på honom och högg efter honom med knifwen. Högberg, som nu också dragit blankt, trängde emellertid motståndaren in på lifwet och gaf denne ett par styng i bröstet och wenstra sidan, af hwilka ett eller måhända båda sannolikt genomborrade hjertat, enär L. genast efter det han fått huggen raglade tillbaka och i nästa sekund föll omkull och utan ett ljud uppgaf andan. Mördaren hade emellertid i följd af den genom knifhugget i hufwudet tillfogade blodförlusten i nästa stund sanslös sjunkit ned wid sitt offers i blod simmande lik, och först sedan tillstädeskommande personer stänkt watten i hans ansigte hade han återfått medwetandet. Sedermera hade han blifwit häktad och förd till Falkenberg, derifrån han strax efter polisförhöret införpassades till kronohäktet i Warberg, der han i afbidan på ransakning kommer att förwaras.

Fortsättningen:
I tidningen Kalmar 1900-02-19

Dubbelmord.

Igår afton påträffades lerkärlshandlanden G. F. Widergren och arbetaren A. A. Lindqvist-Högberg liggande döda å golfvet i den förres bostad i Björnahusen, Saxtorps socken. I dag hafva anhållits såsom misstänkt för mordet brodern Gustaf och Karl Johansson från vestra Karsby socken, hvilka i går varit tillsammans med de döda i dryckeslag. Vid förhör nekade de, men förklarades dock skyldiga träda i häkte. Alla äro tattare. En 5-årig son till Widegren har lemnat en skildring af förloppet, enligt hvilket ett dubbelmord sannolikt egt rum.

Lundbergarna i Ekhult


1889 flyttade Johan Alfred Lundberg född i Rydö 1845 in i Ekhult tillsammans med hustrun i 2:a giftet Benedikta Kristina Johansson född i Jönköping 1850 och deras barn Fredrika (1872-1954) Maria Elisabeth (1876 -1930) Teodor(1880-1948) Jenny Teresia (1883-1967) Fritiof (1887 -1960)

Johan Lundberg avled den 14 februari 1890 knappt ett halvår efter inflyttningen och därefter bodde änkan Kristina kvar till sin död 1912. Eller rättare sagt: Hon skrevs på socknen omkring 1906 och var hon därefter bodde är inte känt. Sockenstämman överlät åt polisen och fattigvården att skaffa tak över huvudet till Kristina Lundberg. Kanske bodde hon i Fattighuset.

l Ekhult landade div kriminella element. Barn och barnbarn på flykt från Rättvisan sökte enligt flera källor sig dit. Så antogs t.ex. dottern Maria Elisabeth och hennes man Karl Peter Johansson ha gjort efter dubbelmord i Saxtorp, Peter Johansson var en av de båda misstänkta.

Fredrika Dorotea äldsta dottern var förlovad och hade två barn med Alfred Lundberg som mördades i Ekhult 1893. Därefter levde hon med Karl Fredrik Johansson Ahlkvist i Torsås Kalmar län. Makarna fick 9 barn.

Jenny Teresia fick som 17-åring sonen Klas Emanuel med Gustaf Adolf Johansson bror till ovannämnde Karl Peter Johansson. Bröderna avtjänade ett 12-årigt fängelsestraff på Långholmen i Stockholm. Efter avtjänat straff gifte sig Karl Peter Johansson den yngre av bröderna med svägerskan Jenny Teresia. Hans första äktenskap med den äldre systern Maria Elisabeh Lundberg upplöstes genom skilsmässa 1908.

Den sista noteringen i Drängsereds församlingsbok är över Obefintliga 1930.Förening:

Drängsereds Hembygdsförening

Skapad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-22 14:52:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-22 14:52:38) Kontakta föreningen