Magnus Stuga

I dag finns en stensatt grop kvar.

Johan på Pardiset har berättat om en man, Magnus, född i Hälhult, som på slutet av 1800-talet bodde i backstuga strax norr om paradiset. Bostaden, se bild, bestod en grop 2 x 2 m med stensatta väggar. Tak utgjordes enligt sagesmannen av granris

Enligt Sveriges Befolkning 1880 fanns en Johan Magnus Lindgren, född i Hällhult, Drängsered. Han var en fästningsfånge utan stadig hemvist. Mycket talar för att detta var den Magnus Johan talat om.

Johans berättelse förmedlad av Sven Svensson, Vanered 2013.


Förening:

Drängsereds Hembygdsförening

Skapad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-21 22:50:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-21 22:50:13) Kontakta föreningen