Ekhult

Namnets förstaled är kollektivet eke, ekdunge, -bestånd eller trädnamnet ek. Sistaled är hult = liten skog, skogsdunge.Enligt jordeboken 1646 var Ekhult 1 mantal kronohemman