Backstuga Övra Tränshult

Platsen nämnd 1861. Se vidare bifogat dokument