Backstuga Yttra Tränshult

Johannes Larsson, som först hade undantag skrevs 1886 i Backstuga. Se vidare bifogat dokument