Stenvad

I Husförslängden 1877-1885 sid 218 finns backstugan Stenvad upptagen under Övra Tränshult med pigorna Maria Jönsdotter och Carolina Andersdotter som boende i stugan.

Maia var född i 1806 i Femsjö och Carolina född 1854 i Drängserd.