Åbacken

En familj inflyttade 1877. Se närmare bifogat dokument