Tränshult

Byn ligger vid sjön ’Treingen’ vars namn i genitivforn ingår i förstaledet. Sistaled är ’hult’ = liten skog, skogsdunge.Jordeboken 1646 upptar två hela kronohemmanI Husförslängden 1877-1885 sid 211-219 finns Övra och Yttre Tränshult.