Ly, Li

Namnet är ordet lid = backe, sluttning. Uttalet ly är säkerligen felaktig utläsning efter skriftformen Lij.

Jordeboken 1646 upptar 1 mantal frälsehemman