Skogsgärde

Namnets förstaled genitiv från ordet skog. Sistaledet är ordet gärde = inhägnad åker.

Jordeboken 1646 upptar 1 mantal kronohemman