Äskhult

Förstaledet är ursprungligen fornhalländska äske = askbestånd, askdunge. Stitaledet är hult = liten skog, skogsdunge.

Jordeboken 1646 upptar två hela kronohemman

I byn etablerades Drängsereds första poststation 1874, dock kortvarigt. Redan 1 april flyttades den till Drängsereds by.

Se vidare dokument Posten i Drängsered nedan.