Drängsereds Kyrka

Nuvarande kyrka i Drängsered är den tredje i ordningen. Den uppfördes 1780 - 1783. Den invigdes 30 januari 1785 och fick då namn efter dåvarande Sveriges drottning Sophia Magdalena - Gustav III:s maka. Den tidigare kyrkan var helgad åt Sankt Olof, den norske helgonkonungen Olav den helige. Sankt Olofs kyrko- och offerkälla ligger strax intill.

I nuvarande kyrka ingår möjligen murar av en äldre stenkyrka. Kyrkplatsen har sannolikt medeltida ursprung. Kyrkan är byggd av sten och består av rektangulärt långhus med tresidig östmur. Kyrkans högaltare är placerat mot en träskärm med bakomliggande sakristia. Ett vidbyggt vapenhus av sten finns i väster. Det uppfördes 1916 och ersatte ett tidigare vapenhus av trä från 1882. Ett trätorn är tillbyggt över långhusets västgavel. Ingång finns i väster via vapenhuset samt mitt på långhusets nordsida. Kyrkans exteriör är i huvudsak bevarad från byggnadstiden, de förändringar som skett harmonierar med de ursprungliga byggnadskropparna. De vitputsade murarna genombryts av stickbågiga fönsteröppningar. Långhusets västgavel liksom gaveltornet är brädfodrat och vitmålat. Långhuset har ett brutet tak, valmat över den tresidiga östmuren. Tornet kröns av huv och lanternin. Kyrkorummet har vitputsade väggar och reveterat tunnvalv av trä. Dess nuvarande färgsättning och fasta inredning är framförallt resultat av en genomgripande restaurering 1937. Sidpartierna av kyrkans innertak dekorerades 1953 av konstnären Erik Stenholm från Sundbyberg.


Förening:

Drängsereds Hembygdsförening

Skapad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-22 11:41:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Drängsereds Hembygdsförening (2015-10-24 11:55:54) Kontakta föreningen