Teckning på Drängsereds kyrka

Teckning på Drängsereds kyrka
Teckning av Artur Karlsson, Ryssbol