Bönabol

Namnets förstaledet är kanske ursprungligen fornhalländska genitiv av mansnamnet ’Benne el. Bäne, Bene’ med ’e’labialiserat till ’ö’ genom inverkan av framförvarande ’b’. Sistaled är ett mot fornsvenskan ’bol’ nybygge, torp svarande fornhalländskan.Jordeboken 1646 anger kronohemman œ mantal.Enligt jordeboken 1646 var Bönabol ½ mantal kronohemman