Stensered

Namnets förstaled kommer från sjön Stensjön. Sistaledet är ursprungligen ryd = röjning i skog.

Jordeboken 1646 upptar två halva frälsehemman.

I Husförslängden 1877-1885 sid 208-210 förekommer Stora och Lilla Stensered, liksom nr 1 och 2.