Gammeldanskurs

Gammeldanskurs
Deltagarna vid gameldanskurs i Drängsereds Bygdegård 1956