Stensjön

Gränssjö mellan byarna Näs och Stensered. Höjd över havet 134.3 m. Avrinning från sjön genom en kanal till Långesjön.