Lidhult

Namnets förstaled är ett naturnamn kärr. Sistaled är hult = liten skog, skogsdunge. Jordeboken 1646 upptar 1 mantal skattehemman