Drängsered Poststation

1874 etablerades en poststation i Drängsered med Erik Ahlberg som föreståndare. Hans dotter Gerda Ahlbrg tog över 1908 och var kvar till 1937, då kantor Erik Lundin tillträdde. Poststationen drogs in 1965.

Se vidare dokument Posten i Drängsered


Förening:

Drängsereds Hembygdsförening

Skapad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-22 10:55:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-22 10:55:30) Kontakta föreningen