Vimpels rote

Har även hetat Vanered Torp. I dag 2009 finns inget kvar av torpet. Det är nu åkermark.