Vanereds Torp

Kallas även Vimpelns rote efter båtsman Isak Wimpel.
I dag finns inget kvar efter torpet. Det är åkermark idag 2009.