Lyngen

I Husförhörslängden 1877-1885 finns sid 228 platsen Lyngen upptagen. Boende: Torpareänkan Susanne Davidsdotter och dottern Maria Beata Pettersdotter.