Vanered

Namnets förstaled är oklar, möjligen genitiv av ett mansbinamn Vani = den vane och sistaledet är ursprungligen ryd = röjning i skog.

Jordeboken 1646 upptar 1 mantal kronohemman