Jonsbo

I dag, 2009 finns på platsen en ruin efter skorstenen kvar. Platsen är utmärkt med Hembygdsföreningens stolpe med kopparplåt, nr 48 och årtalen 1873 1918.

c:a 75 m söderut finns en välbevarad jordkällare.