Gravar Övra Kärrshult

Här visas foton över gravar med bl a anteckningar från kyrkogårdsvandringarna för de personer som tillhör Övra Kärrshult.

Klicka på filnamnen nedan så uppförstoras fotona och all information visas.