Hagalund

Byggelselämningarna kommer från ett torp under Ugnhult kallat Hagalund. Ofta används namnet Trollåsen som troligen avser området där torpet låg. Jmf Trollabäcken, en liten bäck norr om torpet. Även Torpet och Ugnhults torp har förekommit som namn. På kartan för laga skiftet 1860 fanns 3 byggnader c:a 150 m öster om den den nuvarande tomten. Några rester av grund finns ej kvar, däremot finns i en stenmur stenar som kan komma från en skorsten. Husen flyttades troligen snart efter 1860. I dag finns kvar grundstenar från två byggnader. Bostadshuset var 4,8 m x 10,8 m (16x36 fot).

Boningshuset revs efter att den siste hyresgästen, Johan Adolf Elmgren flyttade 1942.
Ladugården utnyttjades fram till c:a 1960 för en andelstriör som var uppställd på logen.


Förening:

Drängsereds Hembygdsförening

Skapad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-22 17:48:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-22 17:48:12) Kontakta föreningen