Sommarfähus

Ett uthus på betesmarken där boskapen kunde tas in under natten och extra lada för stråfoder.