Torvlada

Strötorv harvades upp och torkades på mossen nära torvladan. Togs in i torvladan för hämtning ochanvändning utner vintern som strö i ladugården.