Stenröse Hagalund

Stenröse Hagalund
På Hagalund finns ett stort antal odlingsröse skapade i huvudsak under senaredelen av 1800-talet och början av 1900-talet.
Fotograf

Bernt Bengtson