Ballabo

Namnet anses härleda från mansnamnet Balli i första ledet och bodh- (föbod) i sista ledet.
Socken gränsen gick genom Ballabo fram till 1887 då Nr4 Nedregård ? mantal överfördes till Kinnared. Se nedan
Hemmantalet var totalt 2? mantal fördelat Nr1 ? mantal, Smedagård, namnet tyder på järnhantering, Nr2 Jöns Anders gård, Karlsgård ? mantal, Nr3 Jönsgård, 1 mantal, croneskatte kallades Brennegård och Nr4 Nedregård ? mantal, se ovan. År 1883 hölls stämma i Drängsered angående ett väckt förslag om överförande av 1/2 mantal Ballabo med 5 bönder och 31 personer till Kinnareds församling, till vilken den övriga delen av byn tillhörde. Stämman beslöt enhälligt att avgiva en protest mot överföringen, vilken skulle medföra förluster för såväl församlingen i sin helhet som för enskilda, beroende på att de utskylder, som från dessa hemman erläggas till kyrka, skola, och fattigvård, samt till prästerskapets avlöning i dennna socken, nu skulle utan kompensation helt övergå till en annan förrsamling. Myndigheterna beslutade emellertid att en överföring till Kinnared skulle ske, vilken dock sedan urminnes tid .tillhört Drängsered.


Förening:

Drängsereds Hembygdsförening

Skapad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-22 10:19:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Drängsereds Hembygdsförening (2017-12-01 23:03:26) Kontakta föreningen