Axet

Namnet utgår troligen från en form Aksiöryd där första ledet är ett ursprungligt namn på den intilliggande sjön Axesjön. Enligt jordeboken 1646 var Axet 1 mantal frälsehemman.


Förening:

Drängsereds Hembygdsförening

Skapad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-22 10:09:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-22 10:09:16) Kontakta föreningen