Axet

Namnet utgår troligen från en form Aksiöryd där första ledet är ett ursprungligt namn på den intilliggande sjön Axesjön. Enligt jordeboken 1646 var Axet 1 mantal frälsehemman.