Hålåsen

Sven Persson, f 1819 och Anna Johanna, f 1829 flyttar till Hålåsen 1894. Se vidare bifogat dokument Hönhults Torp,sista stycket.