Holmelia

Namnets förstaled är genetiv av ordet holme =upphöjning över omgivande teräng. . Sistaled är plural av lid = backeJordeboken 1646 upptar œ mantal kronohemman.


I Holmelia har funnits ett Rotebåtmanstorp nr 56 med rotebåtsmannen Johan Aron Bengtsson Lidbäck med familj. Källa Husförhörslängd 1877 sid 104.