Grottan vid Vrån

En fasansfull grotta med en tragisk historia. Läs bifogade dokument och studera bilderna.

Plats med tradition. Jordkula ingrävd i backsluttning, beståendeav en jordkällare med tillhörande gång, 3-4 m l. I denna jordkula inspärrades på 1860-talet en dotter, Olena Beata, till torparparet i Vrån. Hon hade i 10-årsåldern blivit tokig av att bli kvar i skogen över en natt, då hon skulle hämta hem djuren. Föräldrarna skämdes för denna olycka och lät därför bygga jordkulan åt henne där hon bodde i ca 16 år. Grannarna kände till detta men sa inget. Vid en lantmäteriförättning ombad en av grannarna lantmätaren att undersöka saken. Brottet uppdagades och Olena Beata blev utsläppt. Hon var då dubbelvikt och förblev så, eftersom jordkulan ej hade ståhöjd. Hon levde tills hon blev 80 år drygt och var inneboende hos sin syster Severina på Lilla Böket under Kammarebo.


Förening:

Drängsereds Hembygdsförening

Skapad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-21 23:12:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Drängsereds Hembygdsförening (2018-09-19 15:28:37) Kontakta föreningen