Vrån, Vråen, Wrån, Wråen, Bästhults torp

Enligt Artur Johansson kallades torpet Bästhults torp och sedemera kom namnet Wråen. I dag används namnet Vrån.

Vid torpet finns en grotta där en kvinna var "nlåst" i många år. Gå vidare till Grottan vid Vrån och läs om detta öde.