Hällhult

Namnet syns vara en i förskönande syfte omändring av ett äldre namn Helvete. Första gången i jordebok 1660; ? mantal frälsehemman.


Förening:

Drängsereds Hembygdsförening

Skapad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-22 01:36:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-22 01:36:11) Kontakta föreningen