Hällhult

Namnet syns vara en i förskönande syfte omändring av ett äldre namn Helvete. Första gången i jordebok 1660; ? mantal frälsehemman.