Ryen Backstuga Sköttebol, Andreas lycka

I dag, 2009 finns endast kvar en ruin efter skorstenen. Platsen är utmärkt med Hembygdsföreingens stolpe med kopparplåt nr 49 och texten Ryen 1854 - 1902.

I dag, 2009 benämns området Andreas lycka efter den siste boende, Andreas Magnusson på platsen. Se vidare dokument Backstuga Sköttebol