Sköttebol, Skyttebol

Namnets förstaled är genitiv av ordet skytte = skytt, jägare och sistaledet är ett mot fornsvenskan bol = nybygge, torp svarande ord.

Jordeboken 1646 upptar ½ mantal kronohemman