Rofvelyckan, Rovelyckan

En backstuga i Yttra Dämhult.
Se bifogat dokument.