Björkstugan, Dämelta Huus, Dämhults Hus

Kallades från början Dämelta Huus.
Se vidare bifogat dokument