Dämhult

Namnets förstaled är hallänskt dialekt dämme från damm, fördämning. Sistaled är hult = liten skog, skogsdunge.Jordeboken 1646 upptar två halva frälsehemman.