Älmö

Namnet är ursprungligen fornhalländska älme = almbestånd, almdunge.
Jordeboken 1646 upptar ett helt kronohemman därav ½ mantal bostad för komministern i Drängsreds pastorat.