Skogsgård

Numera 2008 en skogsfastighet ägd av församlingen. Hembygdsgården Lugnet ligger på Skogsgårds ägor.