Prästgårdens Torp

Kan möjligen fått Namnet Ribba- eller Rebbastugan.
Kom efter laga skiftet 1832 - 39 att tillhöra Klockaregården Skogsgård.