Kyrkbyn

Drängsered finns omnämnt sedan 1288. Då stavades det Drä(g)sryth. Namnet kommer av genetivformen av mansnamnet Dräng samt ryd som betyder röjning i skog.