Hönhult

Namnet utgår från ett hönohult där förstaledet är en form av ordet höna syftande på tjäder- eller orrhönor. Sistaled är hult = liten skog, skogsdunge.Jordeboken 1646 upptar œ mantal kronohemman.