Sjöbol

Namnet troligen sammansatt av siö och bodha av bodh = fäbod. Sistaledet har i skrift ersatts av bol = nybygge, torp.

Jordeboken 1646 upptar 1 mantal kronohemman