Sandsereds Hus

Sandsereds hus är rivet och kvar är några grundstenar och rester av skorstenen.
Även kallat Sandsereds Torp.
Kallas nu Torparlyckan.