Stenstorp

Torplämninmg benämnt Stenstorp i Riksantikvarieämbetets Fornsök.